Indicator

Janvennegoorofhesselink is de Nederlandse partner in een grootschalig onderzoek (INDIC@TOR) naar de ontwikkeling en inzetbaarheid (employability) van ICT-professionals in kleine en middelgrote organisaties. INDIC@TOR is een Europees project, gecoördineerd vanuit de Universiteit Twente. Overige partners in dit onderzoek vertegenwoordigen Groot-Brittannië, Duitsland, Polen, Italië, Griekenland en Noorwegen.

 

De voornaamste doelen van het onderzoek zijn:

  • Duidelijkheid verkrijgen of en hoe organisaties vormgeven aan de ontwikkeling en inzetbaarheid van hun medewerkers.
  • In kaart brengen hoe de individuele werknemers gestimuleerd worden in hun carrière ontwikkeling.
  • Verschillen en overeenkomsten tussen de Europese landen op gebied van ontwikkeling en inzetbaarheid van ICT professionals in kaart brengen

 

De rol van Twice in dit onderzoek:

  • Het afnemen van interviews om de ontwikkeling en inzetbaarheid binnen de ICT sector in kaart te brengen.
  • Als praktijkdeskundige input leveren om het onderzoek vorm te geven.